Metropollerdeki yeni ya?am e?ilimlerine uygun yeniliki zmler geli?tiren Yenieri ?n?aat; her bak?mdan stn niteliklere sahip yap?larda ya?ayan insanlar?n sa?l?k ve retkenli?ini art?rd??? gere?ini kendi pusulas? olarak benimser. Kltrel yap?y?, ya?am stillerini ve konforu destekleyerek geli?tiren markal? projelere imza atan Yenieri ?n?aat, ?ehirde ve do?a iinde mstakil konforundaki butik sitelerin yan? s?ra ?ehrin kalbindeki rezidans projeleriyle zmler sunmaktad?r.