Tarihemiz; Firmam?z, ?n?aat, Temizlik ve Yemek hizmetleri vermek amac?yla 2002 kurulmu?tur.